Home
DETACHERING, INTERIM MANAGEMENT, WERVING EN SELECTIE, EXECUTIVE SEARCH EN HR-SERVICES VOOR PROFESSIONALS IN COMMERCIEEL MANAGEMENT, MARKETING, COMMUNICATIE EN SALES
Snel zoeken
Zoeken in hele website

Privacy Policy

Achtergrond

De verantwoordelijke voor deze website is Projactive, Soestdijkseweg Zuid 249, 3721 AE, Bilthoven, t: 035-6475171, e: info@projactive.nl

Via onze website willen wij vacature- en/of projectaanvragen delen en de mogelijkheid bieden om u als kandidaat in te schrijven dan wel te solliciteren, om zodoende door Projactive voor een vacature en/of interim project te kunnen worden benaderd.

Gevraagde informatie en verwerking gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, freelance, search, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en assessments.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen t.a.v. vacatures en/of projecten en/of u van informatie te voorzien van onze overige activiteiten.

Een deel van deze persoonsgegevens is verplicht om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Bij uw inschrijving/sollicitatie kunt u er tevens voor kiezen om via onze site een ‘Jobalert’ aan te maken. U geeft ons dan toestemming om u een persoonlijke, directe mail te sturen op het moment dat wij een nieuwe vacature of interim project op onze site plaatsen.

Bij inschrijving en/of sollicitatie registreren we onderstaande gegevens in een (persoonsgebonden) eigen account via een beveiligde databaseomgeving (SalesForce) zoals:
Voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, specialisme(n), opleiding, aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig/gewenst bruto maandsalaris, huidig/gewenst uurtarief,  CV, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week, gegevens over beschikbaarheid/opzegtermijn, wensen ten aanzien van toekomstige functie/opdracht en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat.

Op het moment dat u via Projactive op interim of detacheringsbasis gaat werken, werkt of hebt gewerkt, gaat het of kan het gaan om o.a. de volgende gegevens: BSN-nummer,
ID-bewijs, (arbeids-)overeenkomsten cq. freelancecontracten en gegevens die gerelateerd zijn aan de salarisregistratie

Geen van bovenstaande gegevens worden zonder uw toestemming door Projactive aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming en aanpassing/verwijdering gegevens

Indien u zich als kandidaat inschrijft of solliciteert geeft u ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Projactive. Van uw inschrijving en/of sollicitatie ontvangt u altijd per email een bevestiging. Minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de zestien jaar, kunnen zich niet registreren. Iedereen kan deze toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn of haar gegevens.

Desgevraagd worden de gegevens die benodigd waren voor registratie dan verwijderd.  Dat wil zeggen dat uw (persoonsgebonden) account wordt gewist.

Een verwijder- of correctieverzoek kunt u per mail aangeven via info@projactive.nl.
Dit geldt tevens voor vragen over het privacybeleid.

Uw gegevens worden opgeslagen in een adequaat beveiligde database en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Wij werken met een gerenommeerde partij die onze hosting verzorgt en beveiliging van de gegevens verzekert. In lijn met de Wetgeving worden persoonsgegevens, voor diegenen die dat willen, niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien u wenst dat uw gegevens aangepast cq verwijderd worden, kunt u contact opnemen via info@projactive.nl.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via info@projactive.nl of 035-6475171.